กิ่งพันธุ์ของเรา

# กิ่งพันธุ์ทุเรียน # กิ่งพันธุ์พริกไทย # กิ่งพันธุ์มังคุด

Photo

กิ่งพันธุ์ทุเรียน พวงมณี

ต้นพันธุ์ทุเรียนพวงมณี เสียบยอด ที่สวนลุงหมูป้าตุ้ยพันธุ์ไม้ เรามีจำหน่าย

อ่านต่อ...
Photo

กิ่งพันธุ์ทุเรียน กระดุม

ต้นพันธุ์ทุเรียนกระดุม เสียบยอด ที่สวนลุงหมูป้าตุ้ยพันธุ์ไม้ เรามีจำหน่าย

อ่านต่อ...
Photo

กิ่งพันธุ์ทุเรียน นกหยิบ

ต้นพันธุ์ทุเรียนนกหยิบ เสียบยอด ที่สวนลุงหมูป้าตุ้ยพันธุ์ไม้ เรามีจำหน่าย

อ่านต่อ...
Photo

กิ่งพันธุ์มังคุด

กิ่งพันธุ์มังคุด ที่สวนลุงหมูป้าตุ้ยพันธุ์ไม้ เรามีจำหน่าย

อ่านต่อ...
Photo

กิ่งพันธุ์ทุเรียน หมอนทอง

ต้นพันธุ์ทุเรียนหมอนทอง เสียบยอด ที่สวนลุงหมูป้าตุ้ยพันธุ์ไม้ เราเพาะปลูกเพื่อจำหน่าย ตลอดไม่มีหมด

อ่านต่อ...
Photo

กิ่งพันธุ์ทุเรียน ก้านยาว

ต้นพันธุ์ทุเรียนก้านยาว เสียบยอด ที่สวนลุงหมูป้าตุ้ยพันธุ์ไม้ เรามีจำหน่าย

อ่านต่อ...
Photo

กิ่งพันธุ์ทุเรียน ชะนี

ต้นพันธุ์ทุเรียนชะนี เสียบยอด ที่สวนลุงหมูป้าตุ้ยพันธุ์ไม้ เราเพาะปลูกเพื่อจำหน่าย

อ่านต่อ...
Photo

กิ่งพันธุ์มังคุด เสียบยอด

ขอแนะนำ มังคุดเสียบยอด คุณภาพ ที่สวน ลุงหมูป้าตุ้ยพันธุ์ไม้ ครับ

อ่านต่อ...
Photo

ยอดพริกไทย พันธุ์มาเลเซีย

ยอดพริกไทย พันธุ์มาเลเซีย

อ่านต่อ...