ประสบการณ์ของเรา

# บทความเผยแพร่ # VDO Present นำเสนอ # VDO เรียลลิตี้ # บทความจากประสบการณ์ของเรา

Photo

การเลือกพื้นที่ปลูกทุเรียน

ผมได้เข้าไปลองอ่านเอกสารเผยแพร่มา เลยคัดส่วนที่เห็นว่าน่าจะเป็นประโยชน์และเห็นว่ามีการสอบถามเข้ามาจำนวนมาก ครับ

อ่านต่อ...
Photo

กิ่งพันธุ์ทุเรียนแบบกิ่งข้าง กับ กิ่งกระโดง แบบไหนดีกว่ากัน

พอดีมีลูกค้าเพื่อนสมาชิก Fanpage เราสอบถามน่าสนใจและเผื่อเพื่อนสมาชิกด้วย"กิ่งพันธุ์แบบกิ่งข้างกับกิ่งกระโดงแบบไหนดีกว่ากันครับ" ซึ่งผมเห็นว่าเป็น "ข้อมูลสำคัญ" ก่อนการที่จะเลือกนำไปปลูกให้เหมาะกับที่ลูกค้าต้องการครับ ผมจึงอธิบายให้กระชับและสั้นๆเพื่อความเข้าใจดังนี้ครับ

อ่านต่อ...
Photo

ทุเรียน ชื่อพันธุ์ จันทบุรี 1

เกิดจากการผสมระหว่างแม่พันธุ์ชะนีกับพ่อพันธุ์หมอนทอง ทุเรียนลูกผสมสายพันธุ์นี้ได้ดำเนินการวิจัย

อ่านต่อ...
Photo

“ทุเรียน” ที่ได้รับขนานนามว่า “King of fruits

“ทุเรียน” ผลไม้ที่ได้รับขนานนามว่า “King of fruits” หรือ “ราชาแห่งผลไม้” ปัจจุบันประเทศไทยมีการผลิตทุเรียนมากที่สุด

อ่านต่อ...
Photo

แมลงและไรศัตรูที่สำคัญ ของทุเรียน

เพลี้ยไก่แจ้ ลักษณะและการทำลาย : ตัวเต็มวัยและตัวอ่อนดูดกินน้ำเลี้ยงจากใบอ่อน ทำให้ใบหงิกงอ ถ้าระบาดมาก ทำให้ใบอ่อนร่วงและยอดแห้งตาย การป้องกันกำจัด : กระตุ้นให้ทุเรียนแตกยอดอ่อน อนุรักษ์ศัตรูธรรมชาติติดตั้งกับดักกาวเหนียว ฉีดพ่นสารฆ่าแมลงเมื่อพบยอดถูกทำลายมากกว่า 30 %

อ่านต่อ...
Photo

ประวัติทุเรียนในประเทศไทย

ในหนังสือเกี่ยวกับประเทศไทยสมัยอยุธยา ในช่วงแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ที่เขียนข้ึนโดย เมอร์ซิเออร์ เดอ ลา ลูแบร์ (Simon de la Loubère) หมอสอนศาสนาและ หัวหน้าคณะราชทูตจากประเทศฝรั่งเศสในสมัย นั้นได้บันทึกส่ิงต่างๆ ที่ได้พบเห็นเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมทางสังคม และชีวิตความเป็นอยู่ของคนไทย รวมท้ังเกษตรกรรมของเมืองไทยบางส่วน

อ่านต่อ...
Photo

พัฒนาการของดอกทุเรียน

กว่าจะเป็นลูกทุเรียนที่ถึงมือผู้รับประทานกันนั้น ต้องใช้เวลาปลูกจาก กิ่งพันธุ์ทุเรียนที่มีคุณภาพ แล้วนั้น ก็ยังมีกระบวนการพัฒาการ โดยมีระยะ ดังภาพครับ --------------------------------- ( HashTag) kingpandurian pandurian pundurian kaidurian tondurian durian จำหน่ายกิ่งพันธุ์ทุเรียน ต้นทุเรียน พันธุ์ทุเรียน กิ่งทุเรียน ขายต้นทุเรียนหมอนทอง เสียบยอด จันทบุรี จำหน่ายต้นทุเรียน พันธุ์ทุเรียน กิ่งพันธ์ทุเรียนหมอนทองราคาถูก ต้นทุเรียนแบบเสียบยอด ทุเรียนก้านยาว ทุเรียนพวงมณี ชะนี กระดุม นกกระจิบ เงาะ มังคุด ลองกอง

อ่านต่อ...
Photo

วิธีการสังเกต ลักษณะภายนอกของ (ผลทุเรียนแก่ พร้อมรับประทาน)

ผมได้อ่านข้อมูล วิธีการสังเกต ลักษณะภายนอกของ ผลทุเรียนแก่ พร้อมรับประทานโดย กรมวิชาการเกษตร

อ่านต่อ...
Photo

ทุเรียน ชื่อพันธุ์ ก้านยาวอารีจันทบุรี

ปีพ.ศ.2490 บิดาของนางอารี อารีเขต ได้ซื้อกิ่งตอนทุเรียนพันธุ์ก้านยาวจากจังหวัด

อ่านต่อ...
Photo

แนะนำต้นพันธุ์มังคุด และราคาขาย

[ เรียลลิตี้... ] แนะนำต้นพันธุ์มังคุด และราคาขาย สวนลุงหมูป้าตุ้ยพันธุ์ไม้

อ่านต่อ...
Photo

บรรยากาศวันทำงาน เติมดิน..เติมอาหาร..

บรรยากาศวันทำงาน เติมดิน..เติมอาหาร..ด้วยวัถุดิบคุณภาพสูง

อ่านต่อ...
Photo

โครงการชั่งหัวมันตามพระราชดำริ

เรา ลุงหมูป้าตุ้ยพันธุ์ไม้ ได้ไป โครงการชั่งหัวมันตามพระราชดำริ

อ่านต่อ...
Photo

ทุเรียน ชื่อพันธุ์ จันทบุรี2

เกิดจากการผสมระหว่างแม่พันธุ์ชะนีกับพ่อพันธุ์พวงมณี ทุเรียนลูกผสมสายพันธุ์นี้ได้ดำเนินการวิจัยและปรับปรุงพันธุ์ที่ศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี

อ่านต่อ...
Photo

ทุเรียน ชื่อพันธุ์ จันทบุรี3

ได้จากการผสมระหว่างแม่พันธุ์ก้านยาวกับพ่อพันธุ์ชะนี ทุเรียนลูกผสมพันธุ์นี้ ได้ดำเนินการวิจัยและปรับปรุงพันธุ์ที่ศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี

อ่านต่อ...
Photo

ทุเรียน ชื่อพันธุ์ หมอนทองสันต์จันทบุรี

ศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี ได้จัดประกวดทุเรียนในเชิงวิชาการเพื่อปรับปรุงคุณภาพและมาตรฐานการผลิต ซึ่งดำเนินการระหว่างปีพ.ศ.2530-2532

อ่านต่อ...
Photo

ทุเรียน ชื่อพันธุ์ ชะนีชาญชัยจันทบุรี

ศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรีจัดการประกวดทุเรียนในเชิงวิชาการเพื่อปรับปรุงคุณภาพและมาตรฐานการผลิตซึ่งดำเนินการระหว่าง ปี พ.ศ.2530-2532

อ่านต่อ...
Photo

โครงการปลูกพริกไทย เพื่อขายกิ่งพันธุ์

ลุงหมูป้าตุ้ยพันธุ์ไม้ เราเริ่มทำ "โครงการปลูกพริกไทย" เพื่อขายกิ่งพันธุ์

อ่านต่อ...
Photo

วันนี้ขอให้ความรู้..จากประสบการณ์จริงและลงมือทำจริงมากกว่า30ปี ของลุงหมู

โดยมีหัวข้อดังนี้ -วิธีดูพันธุ์ทุเรียนจากลักษณะใบ -ระบบราก ของทุเรียน -ระยะเวลาปลูกทุเรียน -กิ่งกระโดง กิ่งข้าง ต่างกันอย่างไร -ขั้นตอนการเตรียมปลูกทุเรียน -วิธีป้องกันโรคภัยของทุเรียนตามฤดูกาล

อ่านต่อ...
Photo

วันนี้ขอแนะนำ ต้นทุเรียนที่ปลูกโชว์หน้าสวน ( ไม่ได้ปลูกขาย และไม่ได้ดูแลเป็นพิเศษ!!!! )

ปลูก 3 ปี ออกลูกได้ทดลองชิมแล้ว.....โดยปลูกจาก #กิ่งพันธุ์เรียนคุณภาพรุ่น 300บาท ของสวนลุงหมูป้าตุ้ยพันธุ์ไม้ เราเอง ปล.กิ่งพันธุ์ทุเรียนที่สวนทุกรุ่นที่เปิดจำหน่าย เราแนะนำการปลูกแต่ละรุ่นให้ทุกคนครับ..^^

อ่านต่อ...
Photo

ลุงหมูป้าตุ้ยพันธุ์ไม้ เราจำหน่ายกิ่งพันธุ์ทุเรียนคุณภาพ

ด้วยแนวคิดในการทำงาน ของทีมลุงหมูป้าตุ้ยพันธุ์ไม้ ถ้าวัดที่ 100%( เราใส่ความรัก99%. และ ธุรกิจ 1% )เพราะฉนั้นเราจึงมั่นใจและให้ความมั่นใจลูกค้าในคุณภาพ ก่อนถึงลูกค้าเสมอ.

อ่านต่อ...
Photo

สัมภาษณ์ลุงหมู

สัมภาษณ์ลุงหมู เกษตรกรมืออาชีพ สวนลุงหมูป้าตุ้ยพันธุ์ไม้

อ่านต่อ...
Photo

หลักการสังเกตทุเรียนแก่

หลักการสังเกตทุเรียนแก่ (จาก หนังสือสารานุกรมไทย สำหรับเยาวชน เล่ม 28)

อ่านต่อ...
Photo

ย้อนที่มาทุเรียนพันธุ์ นกกระจิบ หรือ เม็ดในยายปราง

นกกระจิบ ทุเรียนพันธุ์พื้นเมืองที่โด่งดัง แท้จริงนั้นไม่ใช่ นกกระจิบ อย่างที่เข้าใจ แต่เป็น พานพระศรี ก่อนจะเปลี่ยนมาเป็น เม็ดในยายปราง แล้วมาเป็น นวลทอง และ นกกระจิบ ในที่สุด

อ่านต่อ...