fbpx

พันธุ์ทุเรียนกบชายน้ำ

ชื่อพันธุ์ : กบชายน้ำ (Kop Chainam)
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Durio zibethinus Murray
ประวัติ : เพาะจากเมล็ดกบ
แหล่งที่ค้นพบ : จังหวัดนนทบุรี และจังหวัดจันทบุรี
สถานภาพพันธุ์ : พันธุ์พื้นเมือง
ลักษณะประจำพันธุ์ (characteristics)
การจัดเรียงกิ่ง : ไม่เป็นระเบียบ รูปร่างของใบ : รูปไข่ขอบขนาน ปลายใบ เรียวแหลม ฐานใบ: มน
รูปร่าง :กลมรีขอบขนานปลายดอกตูม แหลม ทรงผล: รูปไข่ ลักษณะฐานผล: ป้าน ความยาวก้านผล ปานกลาง 5-11 เซนติเมตร
รูปร่างก้านผล หนามตรง กลิ่นของเนื้อ : มีกลิ่นอ่อน ลักษณะของเนื้อละเอียด ไม่มีเส้นใยในเนื้อ ปริมาณน้ำในเนื้อปานกลาง
เนื้อมีสีเหลือง รสชาติหวาน ลักษณะเด่นของพันธุ์นี้คือ เป็นพันธุ์ที่ชอบน้ำมาก ชอบขึ้นใกล้น้ำ ทนฝน ไม่มีอาการไส้ซึม