ลุงหมูป้าตุ้ยพันธุ์ไม้ ใบอนุญาติควบคุมการขายวัตถุอันตราย

ใบอนุญาติควบคุมการขายวัตถุอันตราย

สวนลุงหมูป้าตุ้ยพันธุ์ไม้มีใบอนุญาติควบคุมการขายวัตถุอันตราย ซึ่งทางสวนมีปุ๋ยและยาและเคมีภัณฑ์ สูตรของทางสวนที่เราใช้จริง ครอบคลุมโรคและแมลงศัตรูพืช 

ใบควบคุมการขายวัตถุอันตราย