fbpx

พันธุ์ทุเรียนกบสีนาค

ชื่อพันธุ์ : กบสีนาค Kop Si-nak
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Durio zibethinus Murray
ประวัติ : เพาะจากเมล็ดกบ แหล่งที่ค้นพบ จังหวัดจันทบุรี จังหวัดนนทบุรี
สถานภาพพันธุ์ : พันธุ์พื้นเมือง
อายุการเก็บเกี่ยว : 102 วัน

ลักษณะประจําพันธุ์ (characteristics)
การจัดเรียงกิ่ง : ไม่เป็นระเบียบ รูปร่างของใบ : ป้อมกลางใบ ฐานใบ : มน ดอก : รูปร่างของดอกตูม
ลักษณะทางการเกษตร : ทรงผลกลมแป้น ปลายผลแหลม ความยาวก้านผลปานกลาง5-11 เซนติเมตร
กลิ่นของเนื้อ : มีกลิ่นอ่อน รสชาติของเนื้อหวานมันพอดี ลักษณะของเนื้อ:ปานกลาง รูปทรงของเมล็ด : ขอบขนาน ตรงฤดูกาล
ทุเรียนพันธุ์นี้ทรงต้นแข็งแรง ใบมีขนาดเล็ก ปลายใบแหลม ผลมีขนาดปานกลาง สําหรับรสชาติ
ของทุเรียนพันธุ์นี้จะมีรสชาติหวานมัน ปานกลางกลิ่นเนื้อหอม เนื้อทุเรียนจะละเอียดจะมีความเหนียวเนื้อสีเหลืองเข้ม