fbpx

พันธุ์ทุเรียนกระปุกทองดี

ชื่อพันธุ์ : กระปุกทอง (Krapuk Thong) กระปุกทองดี (Krapuk Thongdi)
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Durio zibethinus Murray
ประวัติ : แหล่งที่ค้นพบบางกอกน้อย จังหวัดนนทบุรี จังหวัดจันทบุรี
สถานภาพพันธุ์ พันธุ์พื้นเมือง ลักษณะประจําพันธุ์ : การจัดเรียง : กิ่งไม่เป็นระเบียบ รูปร่างของใบ ขอบขนาด ปลายใบเรียว รูปร่างของดอกตูม:ขอบขนานปลายดอกตูมแหลม ผล:ทรงผล รูปไข่ ปลายผลบุ้ม ลักษณะฐานผล:บุ้ม ความยาวก้านผล สั้น 5 เซนติเมตร รูปร่างก้านผล : ขอบนูน หนามผล รูปร่างหนามผล:นูนปลายแหลม หนามผลรอบจุดศูนย์กลางบริเวณปลายผล : มีหนาม หนามปลายผลหนามงุ้มเข้า ความหนาเนื้อ: 1.11 เซนติเมตร สีเนื้อผลสุข กลิ่นของเนื้อ มีกลิ่นแรง รสชาติของเนื้อ: หวานมันพอดี