fbpx

พันธุ์ทุเรียนนกหยิบ

ชื่อพันธุ์ : นกหยิบ (Nokyip)
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Durio zibethinus Murray
สถานภาพพันธุ์ : พันธุ์พื้นเมือง
อายุการเก้บเกี่ยว(harvesting index) : 102 วัน
รูปร่างของใบ ปลายใบ : เรียวแหลม ฐานใบ: มน ปลายดอกตูม: แหลม ทรงผล:รูปไข่ ปลายผล:แหลม หนามผล: นูนปลายแหลม

การเจริญเติบโตของต้น : เร็ว การติดดอกปานกลาง การติดผล : ปานกลาง ผลผลิตต่อต้นเมื่ออายุได้ 15 ปี :80 ผล ขนาดผล ความยาวผล 24 เซนติเมตร
ความกว้างผล 20 เซนติเมตร เสอนรอบวงผล :61 เซนติเมตร น้ําหนักผล :3 กิโลกรัม ความกว้างปากปลิง: 2.06 เซนติเมตร
น้ําหนักเนื้อตอนผล 710 กรัม :ความหนาเนื้อ กลิ่นของเนื้อ:ปานกลาง รสชาติของเนื้อ : หวานมันพอดี ลักษณะของเนื้อ :ละเอียด