fbpx

พันธุ์ทุเรียนสาวน้อย

ชื่อพันธุ์ : สาวน้อย กบสาวนน้อย (Kop Saonoi) หรือ
กบก้านสั้น (Kop Kansan)
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Durio zibethinus Murray
ประวัติแหล่งที่ค้นพบ : จังหวัดจันทบุรี จังหวัดระยอง และจังหวัดปราจีนบุรี

การจัดเรียงกิ่งไม่เป็นระเบียบ รูปรางของใบ : ขอบขนาน ฐานใบแหลม ทรงผล : ขอบขนาน ปลายผลบุ๋ม ลักษณะฐานผลป้าน ความยาวก้านผลสั้น รูปร่างก้านผลขอบนูน หนามผลแหลม หนามปลายผลหนามตรง หนามรอบขั้วผลหนามงุ้มเข้า

สีเนื้อผลสุกสีเหลือง กลิ่นของเนื้อมีกลิ่นอ่อน รสชาติของเนื้อมันมากกว่าหวาน ลักษณะของเนื้อละเอียด ไม่มีเส้นใย ปริมาณน้ำในเนื้อน้อย