ลุงหมูป้าตุ้ยพันธุ์ไม้ รีวิวสายพันธุ์ทุเรียน รีวิวสายพันธุ์ทุเรียนสาวชมเห็ด

รีวิวสายพันธุ์ทุเรียนสาวชมเห็ด

สายพันธุ์สาวชมเห็ด จัดอยู่ในกลุ่มเบ็ดเตล็ด เป็นพันธุ์พื้นเมือง พบที่สวนนายเสริม ฉิมชาญเวช จังหวัดนนทบุรี ลักษณะเนื้อสีเหลือง เนื้อเหนียว ละเอียดปานกลาง รสหวานน้อยรสมันปานกลาง ไม่มีรสขม มีกลิ่นอ่อน

ลักษณะประจำพันธุ์ : การจัดเรียงกิ่งไม่เป็นระเบียบ รูปร่างของใบ : รูปไข่ขอบขนาน ฐานใบแหลม รูปร่างของดอกตูมกลมรีขอบขนาน ปลายดอกตูมและมน ทรงผล : รูปไข่กลับ ปลายผลแหลม ลักษณะฐานผลป้าน ความยาวก้านผล : ปานกลาง 5-11 เซนติเมตร รูปร่างหนามผลนูนปลายแหลม หนามผลรอบจุดศูนย์กลางปลายผล : มีหนาม หนามปลายผล : หนามตรง หนามรอบขั้วผล : หนามตรง

ลักษณะทางการเกษตร : ความยาวผล 22.56 เซนติเมตร ความกว้างผล 17.58 เซนติเมตร เส้นรอบวงผล 54.70 เซนติเมตร น้ำหนักผล 1.97 กิโลกรัม ความกว้างปากปลิง 2.02 เซนติเมตร ความยาวจากขั้วผลถึงปากปลิง 6.34 เซนติเมตร น้ำหนักเนื้อ 432 กรัม ความหนาเนื้อ 0.96 เซนติเมตร สีเนื้อผลสุก Y 16D กลิ่นของเนื้อ : มีกลิ่นอ่อน รสชาติของเนื้อหวานมันพอดี ลักษณะของเนื้อละเอียด ไม่มีเส้นใยในเนื้อ ปริมาณน้ำในเนื้อ : ปานกลาง น้ำหนักเปลือก 1,284 กรัม สีเปลือกผลดิบ YG 146 B จำนวนเมล็ดลีบต่อเมล็ดเต็ม 36/64 ขนาดของเมล็ด ความกว้าง 3.18 เซนติเมตร ความยาว 5.19 เซนติเมตร รูปทรงของเมล็ดขอบขนาน สีเมล็ด GO 164 A น้ำหนักเมล็ด 258 กรัม ฤดูกาลผลิตตรงฤดูกาล

#ลุงหมูป้าตุ้ยพันธุ์ไม้ เรามีกิ่งพันธุ์จำหน่าย ผู้สนใจปลูกสามารถเดินทางมาซื้อได้ที่สวน หรือโทร 089-939-2635 และสั่งซื้อลงกล่องทางไลน์@ ที่ @kingpandurian คับ  ที่มา : กรมวิชาการเกษตร www.doa.go.th