ลุงหมูป้าตุ้ยพันธุ์ไม้ บทความและการประชุม ประชุมเชิงกลยุทธ์บทบาทองค์กรเกษตรต่อการพัฒนาผลไม้เมืองร้อนคุณภาพเพื่อส่งออก

ประชุมเชิงกลยุทธ์บทบาทองค์กรเกษตรต่อการพัฒนาผลไม้เมืองร้อนคุณภาพเพื่อส่งออก

เรานำเอาบทสัมภาษณ์ข้อสรุปสั้นๆมาให้ทุกท่านได้รับชม..ในการประชุมเรื่องเชิงกลยุทธ์บทบาทองค์กรเกษตรต่อการพัฒนาผลไม้เมืองร้อนคุณภาพเพื่อส่งออก โดย (คุณพายัพ ยังปักษี Payap FanPage) ประธานในการจัดงานครับ