fbpx
ลุงหมูป้าตุ้ยพันธุ์ไม้ CSR เพื่อสังคม,รวมบทความ ร่วมบริจาคสนับสนุนในกิจกรรมการกุศลเพื่อการศึกษา โรงเรียนวัดทุ่งเพล (พรชำนิอุปถัมภ์) อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี

ร่วมบริจาคสนับสนุนในกิจกรรมการกุศลเพื่อการศึกษา โรงเรียนวัดทุ่งเพล (พรชำนิอุปถัมภ์) อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี

เราสวนลุงหมูป้าตุ้ยพันธุ์ไม้ เป็นส่วนหนึ่งในการร่วมบริจาคในกิจกรรมการสนับสนุนการกุศลเพื่อการศึกษา ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวัดทุ่งเพล อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี   

โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรม ดังนี้ 
1. เพื่อจัดตั้งเป็นกองทุนพัฒนาสถานที่ เช่นห้องน้ำ โดมครอบลานกีฬา และสนามเด็กเล่น
2. เพื่อเป็นกองทุนพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน
3. เพื่อเป็นทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนที่เรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์