fbpx
ลุงหมูป้าตุ้ยพันธุ์ไม้ CSR เพื่อสังคม กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2562 ณ โรงเรียนลัมแบรต์พิชญาลัย และ โรงเรียนแก่งหางแมวพิทยาคาร

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2562 ณ โรงเรียนลัมแบรต์พิชญาลัย และ โรงเรียนแก่งหางแมวพิทยาคาร

เราทีมงานสวนลุงหมูป้าตุ้ยพันธุ์ไม้ ร่วมกิจกรรมสร้างความสุขให้กับเยาวชนในพื้นที่ ทั้ง 2 โรงเรียน โดยนำ ตุ๊กตา ขนม นม น้ำดื่ม เพื่อให้น้องๆ มีความสุขสนุกสนาน และเติบโตอย่างมีสุขภาพจิตที่ดี เป็นคนดีของชุมชนต่อไป
และขอบคุณลูกค้าเราทุกท่านที่เป็นส่วนสำคัญ ที่ทำให้เราได้มีโอกาส สนับสนุนกิจกรรมดีๆครับ
#เพราะเราไม่ใช่แค่คนขายพันธุ์ไม้
#ลุงหมูป้าตุ้ยพันธุ์ไม้

ภาพการมอบสิ่งของให้กับน้องๆที่โรงเรียนลัมแบรต์พิชญาลัย

กิจกรรมแจกขนมให้กับน้องๆโรงเรียนแก่งหางแมวพิทยาคาร