ลุงหมูป้าตุ้ยพันธุ์ไม้ CSR เพื่อสังคม,รวมบทความ ให้ความรู้เกี่ยวกับสายพันธุ์ทุเรียนแก่น้องๆนักเรียนและนักศึกษา

ให้ความรู้เกี่ยวกับสายพันธุ์ทุเรียนแก่น้องๆนักเรียนและนักศึกษา

ณ งานรักเหลืองจันท์ วันออกไม้บาน ครั้งที่ 19 ที่ มหาวิทยาลัยราชมงคลตะวันออกวิทยาเขตจันทบุรี ในระหว่างวันที่ 7-16 ก.พ. 2563 ยินดีที่ได้เป็นส่วนหนึ่ง ในการให้ความรู้เกี่ยวกับสายพันธุ์ทุเรียนทุกท่านที่มาร่วมงาน โดยได้รับความรู้คำแนะนำจากคุณลุงหมู และคุณคิม ให้ความรู้กับน้องๆที่เข้ามา สอบถามข้อมูล เพื่อทำรายงานเป็นความรู้เพิ่มเติมครับ

เพราะเราไม่ใช่แค่คนขายพันธุ์ไม้