fbpx
ลุงหมูป้าตุ้ยพันธุ์ไม้ CSR เพื่อสังคม ให้ความรู้ให้เกี่ยวกับพันธุ์ทุเรียนแก่น้องๆ#คณะเทคโนโลยีการเกษตร

ให้ความรู้ให้เกี่ยวกับพันธุ์ทุเรียนแก่น้องๆ#คณะเทคโนโลยีการเกษตร

ยินดีที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการให้ความรู้เรื่องสายพันธุ์ทุเรียนต่างๆ ที่ทางเราได้ไปจัดบูธให้กับน้องๆ #คณะเทคโนโลยีการเกษตร  มหาวิทยาลัยราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี เพื่อทำรายงานครับ                                                                                                                               #ลุงหมูป้าตุ้ยพันธุ์ไม้               

ให้ความรู้แก่น้องที่ศึกษาในคณะเทคโนโลยีการเกษตร เพื่อศึกษาและนำความรู้ที่ได้ไปพัฒนาและต่อยอดในสาขาวิชาที่เรียน ในอนาคตได้