ทุเรียนเบซีราท Beserah (D145)

รีวิว..#ทุเรียนพันธุ์เบซีราท Beserah (D145) ที่ Import มาจากประเทศมาเลเซีย และเรียกอีกชื่อว่าทุเรียน TOK BESERAH ,Tuan MEK หรือ ทุเรียน Hijau ในประเทศมาเลเซีย ได้รับการลงทะเบียนกับกรมวิชาการเกษตรเมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 1981 ลักษณะผลรูปร่างกลมและขนาดใหญ่ที่มีความหนา สีผิวหนามเป็นสีเขียว 

รีวิวเพิ่มเติมของทุเรียน Beserah (D145) ครบทั้งหมด4 ลูก

ลักษณะขั่วผลทุเรียนเบซีราท (D145)

ลักษณะด้านท้ายของทรงผล และมีหนามสีเขียว 

มารีวิวลักษณะเนื้อของเบซีราท Beserah หรือ (D145) เนืื้อสีเหลืองหนา  และเนื้อเยอะ รสชาติหวานนำ  เนื้อละเอียด อยากให้ทุกท่านได้ชิมรสชาติ รับรองไม่ผิดหวังครับ

เมล็ดทุเรียนเบซีราท Beserah หรือ (D145) หลังจากที่เราได้ทานเนื้อเรียบร้อยแล้ว เราก็นำเมล็ดมาเพาะเพื่อทำการขยายพันธุ์ (เผื่อจะกลายเป็นพันธุ์ดีต่อไปครับ)