fbpx
ลุงหมูป้าตุ้ยพันธุ์ไม้ CSR เพื่อสังคม,รวมบทความ,ลุงหมูป้าตุ้ยพันธุ์ไม้ ถวายพันธุ์ทุเรียน 2,000 ต้นให้กับทางวัดนาถกรณธรรม บวกกลอง จังหวัดเชียงราย

ถวายพันธุ์ทุเรียน 2,000 ต้นให้กับทางวัดนาถกรณธรรม บวกกลอง จังหวัดเชียงราย

ถวายต้นพันธุ์ทุเรียนหมอนทอง จำนวน 2,000ต้น

สวนลุงหมูป้าตุ้ยพันธุ์ไม้ ร่วมทำบุญ นำต้นพันธุ์ทุเรียนไปปลูกที่วัดวัดนาถกรณธรรม บวกกลอง ต.เวียง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย

ขอให้กิจการรุ่งเรืองเหมือนจิตใจที่เป็นกุศล

“ฝนตกทีละหยาดๆ สามารถทำภาชนะให้เต็มได้ฉันใด บุญกุศลที่เราทำแล้วไซร้ แม้จะครั้งละน้อยๆ แต่ว่าทำบ่อยๆ ก็สามารถจะทำให้บุญบารมีของเราเต็มบริบูรณ์ได้ฉันนั้น”