fbpx

รีวิวสายพันธุ์ทุเรียนอีทุย

สายพันธุ์อีทุย เป็นทุเรียนสายพันธุ์โบราณ ทรงผลเป็นรูปไข่ ลักษณะเนื้อหนา เนื้อสีเลืองเข้ม รสชาติหวานมัน กลิ่นปานกลาง แหล่งค้นพบ ต.บางกร่าง อ.เมือง จ.นนทบุรี

ลักษณะประจำพันธุ์ : จัดอยู่ในกลุ่มทองย้อย ทรงผล : รูปไข่ ปลายผลป้าน ลักษณะฐานผล : ป้าน ความยาวก้านผลปานกลาง 5-11 เซนติเมตร รูปร่างก้านผลขอบนูน รูปร่างหนามผลนูน หนามผลรอบจุดศูนย์กลางปลายผลไม่มีหนาม หนามปลายผล : หนามตรง หนามรอบขั้วผล : หนามตรง

#ลุงหมูป้าตุ้ยพันธุ์ไม้ เรามีกิ่งพันธุ์จำหน่าย ผู้สนใจปลูกสามารถเดินทางมาซื้อได้ที่สวน หรือโทร 089-939-2635 และสั่งซื้อลงกล่องทางไลน์@ ที่ @kingpandurian คับ  ที่มา : กรมวิชาการเกษตร www.doa.go.th