fbpx
ลุงหมูป้าตุ้ยพันธุ์ไม้ รีวิวสายพันธุ์ทุเรียน รีวิวทุเรียนสายพันธุ์ทองหยิบ

รีวิวทุเรียนสายพันธุ์ทองหยิบ

สายพันธุ์ทองหยิบ ทุเรียนพื้นบ้านลักษณะลูกเล็ก คล้ายกระดุม แต่เนื้อหนากว่าและอร่อยกว่า กลิ่นของเนื้อมีกลิ่นอ่อน รสชาติของเนื้อหวานมากกว่ามัน คล้ายนมสด เปลือกจะบาง ลูกใหญ่สุดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เกิน 5 นิ้ว

ลักษณะประจำพันธุ์ : จัดอยู่ในกลุ่มเบ็ดเตล็ด รูปร่างของใบป้อมกลางใบ ปลายใบแหลมเรียว ฐานใบ กลมมน ทรงผลกลม ปลายผลป้าน ลักษณะฐานผลป้าน ความยาวก้านผลปานกลาง 5-11 เซนติเมตร รูปร่างก้านผลขอบนูน รูปร่างหนามผลแหลม หนามผลรอบจุดศูนย์กลางปลายผลมีหนาม หนามปลายผลหนามงุ้มเข้า หนามรอบขั้วผลหนามตรง

ลักษณะทางการเกษตร : การเจริญเติบโตของต้นเร็ว การออกดอกมาก การติดผลมาก ผลผลิตต่อต้นเมื่ออายุได้ 15 ปี 100-120 ผล ความยาวผล 16 เซนติเมตร ความกว้างผล 15 เซนติเมตร เส้นรอบวงผล 46 เซนติเมตร น้ำหนักผล 1.16 กิโลกรัม ความกว้างปากปลิง 1.18 เซนติเมตร ความยาวจากขั้วผลถึงปากปลิง 8.27 เซนติเมตร น้ำหนักเนื้อ 361.25 กรัม ความหนาเนื้อ 0.65 เซนติเมตร สีเนื้อ Y 10 D ลักษณะของเนื้อละเอียด ไม่มีเส้นใยในเนื้อปริมาณน้ำในเนื้อปานกลาง น้ำหนักเปลือก 605 กรัม สีเปลือกผลดิบ Y 152 C จำนวนเมล็ดลีบต่อเมล็ดเต็ม 56/44 ความกว้าง 3.13 เซนติเมตร ความยาว 4.40 เซนติเมตร รูปทรงของเมล็ด ขอบขนาน สีของเมล็ด GO 164 C น้ำหนักเมล็ด 193.75 กรัม ฤดูกาลผลิตตรงฤดูกาล  อายุการเก็บเกี่ยว 120 วัน

#ลุงหมูป้าตุ้ยพันธุ์ไม้ เรามีกิ่งพันธุ์จำหน่าย ผู้สนใจปลูกสามารถเดินทางมาซื้อได้ที่สวน หรือโทร 089-939-2635 และสั่งซื้อลงกล่องทางไลน์@ ที่ @kingpandurian คับ  ที่มา : กรมวิชาการเกษตร www.doa.go.th