fbpx
ลุงหมูป้าตุ้ยพันธุ์ไม้ รีวิวสายพันธุ์ทุเรียน รีวิวทุเรียนสายพันธุ์ทองย้อย

รีวิวทุเรียนสายพันธุ์ทองย้อย

สายพันธุ์ทองย้อย เป็นพันธุ์ดั่งเดิม แหล่งที่ค้นพบ จ.กรุงเทพฯ จ.จันทบุรี เป็นทุเรียนโบราณ เนื้อสีเหลืองนวล กลิ่นไม่แรง เนื้อเนียนละเอียด รสชาติหวานปนมัน

ลักษณะประจำพันธุ์ : จัดอยู่ในกลุ่มทองย้อย การจัดเรียงกิ่ง ไม่เป็นระเบียบ รูปร่างของใบป้อมโคนใบ ปลายใบเรียวแหลม ฐานใบมน ทรงผลรูปไข่ ปลายผลแหลม ลักษณะฐานผลป้าน ความยาวก้านผลปานกลาง 5-11 เซนติเมตร รูปร่างก้านผลนูนน้อย รูปร่างหนามผลนูนปลายแหลม หนามผลรอบจุดศูนย์กลางปลายผล หนามรอบขั้วผลลักษณะหนามตรง

ลักษณะทางการเกษตร : การเจริญเติบโตของต้นเร็ว การออกดอกมาก การติดผลมาก ผลผลิตต่อต้นเมื่ออายุได้ 15 ปี 120-130 ผล ฤดูกาลผลิตตรงฤดูกาล
อายุการเก็บเกี่ยว 130 วัน

#ลุงหมูป้าตุ้ยพันธุ์ไม้ เรามีกิ่งพันธุ์จำหน่าย ผู้สนใจปลูกสามารถเดินทางมาซื้อได้ที่สวน หรือโทร 089-939-2635 และสั่งซื้อลงกล่องทางไลน์@ ที่ @kingpandurian คับ  ที่มา : กรมวิชาการเกษตร www.doa.go.th