ลุงหมูป้าตุ้ยพันธุ์ไม้ ตีพิมพ์ลงนิตยสาร ตีพิมพ์ลงนิตยสารเมืองไม้ผล ปีที่ 18 ฉบับ 208/2561

ตีพิมพ์ลงนิตยสารเมืองไม้ผล ปีที่ 18 ฉบับ 208/2561

ตีพิมพ์ลงนิตยสารเป็น ครั้งที่สอง
นิตยสารเมืองไม้ผล กรุณาเข้ามาสัมภาษณ์เพื่อเสวนาสอบถามและปรึกษาต่างๆ ที่เป็นข้อมูลเกี่ยวกับวงการทุเรียนไทย และให้เราสวนลุงหมูป้าตุ้ยพันธุ์ไม้ ได้รับโอกาสเป็นตัวแทนผู้จำหน่ายกิ่งพันธุ์ทุเรียนในประเทศไทยออกความคิดเห็น และกรุณานำลงบทสัมภาษณ์ดังกล่าวไปเพื่อตีพิมพ์ลงนิตยสาร

ทางเราจึงนำเนื้อหาเรื่องราวที่ตีพิมพ์ มาฝากให้เพื่อนสมาชิกได้อ่านเรื่องราว ของสวนลุงหมูป้าตุ้ยพันธุ์ไม้คับ