fbpx
ลุงหมูป้าตุ้ยพันธุ์ไม้ รวมบทความ,รีวิวสายพันธุ์ทุเรียน ประวัติทุเรียนสายพันธุ์กบตาท้วม(กบดำ)

ประวัติทุเรียนสายพันธุ์กบตาท้วม(กบดำ)

กบตาท้วม (Kop Tathuam) หรือ กบดำ (Kop dam)

ประวัติ : เกิดจากการเพาะเมล็ดกบ
แหล่งที่ค้นพบ : สวนนายพายัพ วัฒนา จ. จันทบุรี

ลักษณะประจำพันธุ์ : การจัดเรียงกิ่งไม่เป็นระเบียบ รูปร่างของใบป้อม กลางใบและปลายใบมีลักษณะเรียวแหลม ฐานใบแหลม ทรงผล : รูปรี ปลายผลป้าน ลักษณะฐานผล : ป้าน ความยาวก้านผล : ปานกลาง (medium) 5-11 เซนติเมตร รูปร่างก้านผล : ขอบนูน รูปร่างหนามผล : นูนปลายแหลม หนามผลรอบจุดศูนย์กลางบริเวณปลายผลมีหนาม หนามปลายผลลักษณะหนามตรง หนามรอบขั้วผลมีลักษณะหนามตรง


ลักษณะทางการเกษตร : การเจริญเติบโตของต้นเร็ว ออกดอกมาก การติดผลปานกลาง ผลผลิตต่อต้นเมื่ออายุได้ 15 ปี 100-120 ผล ความยาวผล 22.24 เซนติเมตร ความกว้างผล 17 เซนติเมตร น้ำหนักผล 2.38 กิโลกรัม กลิ่นของเนื้อมีกลิ่นอ่อน รสชาติของเนื้อหวานมันพอดี ลักษณะของเนื้อละเอียด ไม่มีเส้นใยในเนื้อ ปริมาณน้ำในเนื้อมีปานกลาง
——————————————————————-
ที่มา : กรมวิชาการเกษตร www.doa.go.th

สวนลุงหมูป้าตุ้ยพันธุ์ไม้มีต้นพันธุ์จำหน่าย ท่านใดสนใจสามารถสั่งซื้อได้ครับ
สามารถสั่งซื้อได้ที่ไลน์ของสวน LineID : @kingpandurian แจ้งชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ รุ่นที่ต้องการ และจำนวนได้เลยครับ
Add Friend หรือโทรสอบถามได้ที่เบอร์ 081-761-4575 และ 089-939-2635