fbpx

รีวิวทุเรียนพันธุ์ดาวกระจาย

สายพันธุ์ดาวกระจาย : เพาะจากเมล็ดพันธุ์กำปั่นขาว แหล่งที่ค้นพบ ต.บางบำรุง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี รับประทานในระยะสุกหอม รสชาติหวานจัด มันเข้มข้นเนื้อครีมและมีกลิ่นอ่อน 

ลักษณะประจำพันธุ์ : จัดอยู่ในกลุ่มเบ็ดเตล็ด การจัดเรียงกิ่งไม่เป็นระเบียบ รูปร่างของใบป้อมกลางใบ ฐานใบกลมมน รูปร่างของดอกตูมรูปไข่กลับ ปลายดอกตูมแหลม ผลเหมือนกำปั่น แต่เป็นผลขนาดกลาง ทรงผลรูปไข่ ปลายผลบุ๋ม ลักษณะฐานผลป้าน ความยาวก้านผลปานกลาง 5-11 เซนติเมตร รูปร่างก้านผลขอบนูน หนามผลแหลม ไม่มีหนามผลรอบจุดศูนย์กลางปลายผล หนามปลายผลหนามงุ้มเข้า หนามรอบขั้วผลหนามตรง

#ลุงหมูป้าตุ้ยพันธุ์ไม้ เรามีกิ่งพันธุ์จำหน่าย ผู้สนใจปลูกสามารถเดินทางมาซื้อได้ที่สวน หรือโทร 089-939-2635 และสั่งซื้อลงกล่องทางไลน์@ ที่ @kingpandurian คับ  ที่มา : กรมวิชาการเกษตร www.doa.go.th