fbpx

รีวิวทุเรียนพันธุ์นมสวรรค์

สายพันธุ์นมสวรรค์ : ได้จากการเพาะเมล็ดทองย้อย แหล่งที่ค้นพบ จ.จันทบุรี ลักษณะสีเนื้อเหลือง กลิ่นของเนื้อหอมมัน รสชาติของเนื้อหวานมันพอดี ลักษณะเนื้อละเอียด เส้นใยในเนื้อปานกลาง

ลักษณะประจำพันธุ์ : จัดอยู่ในกลุ่มทองย้อย การจัดเรียงกิ่งไม่เป็นระเบียบ รูปร่างของใบยาวเรียว ฐานใบแหลม รูปร่างของดอกตูมรูปไข่กลับ ปลายดอกตูมมน ทรงผลรูปรี ปลายผลป้าน ลักษณะฐานผลป้าน ความยาวก้านผลปานกลาง 5-11 เซนติเมตร รูปร่างก้านผลขอบนูน รูปร่างหนามผลนูนปลายแหลม หนามผลรอบจุดศูนย์กลางปลายผลมีหนาม หนามปลายผลหนามตรง หนามรอบขั้วผลหนามตรง

ลักษณะทางการเกษตร : การเจริญเติบโตของต้นปานกลาง การออกดอกปานกลาง การติดผลปานกลาง ความกว้างผล 19 เซนติเมตร เส้นรอบวงผล 59 เซนติเมตร น้ำหนักผล 2.08 กิโลกรัม ความกว้างปากปลิง 1.84 เซนติเมตร ความยาวจากขั้วผลถึงปากปลิง 5.7 เซนติเมตร น้ำหนักเนื้อ 385 กรัม ความหนาเนื้อ 0.86 เซนติเมตร สีเนื้อผลสุก Y 10AB กลิ่นของเนื้อปานกลาง
รสชาติของเนื้อหวานมันพอดี ลักษณะของเนื้อละเอียด ไม่มีเส้นใยในเนื้อ ปริมาณน้ำในเนื้อปานกลาง น้ำหนักเปลือก 1,520 กรัม สีเปลือกผลดิบ YG 153 C,D จำนวนเมล็ดลีบต่อเมล็ดเต็ม 8/92 ขนาดของเมล็ด ความกว้าง 2.61 เซนติเมตร ความยาว 5.76 เซนติเมตร รูปทรงของเมล็ดขอบขนาน น้ำหนักเมล็ด 175 กรัม อายุการเก็บเกี่ยว 110 วัน

#ลุงหมูป้าตุ้ยพันธุ์ไม้ เรามีกิ่งพันธุ์จำหน่าย ผู้สนใจปลูกสามารถเดินทางมาซื้อได้ที่สวน หรือโทร 089-939-2635 และสั่งซื้อลงกล่องทางไลน์@ ที่ @kingpandurian คับ  ที่มา : กรมวิชาการเกษตร www.doa.go.th