fbpx

รีวิวทุเรียนพันธุ์กบตามาก

สายพันธุ์กบตามาก : แหล่งที่ค้นพบ จ.นนทบุรี เนื้อสีเหลือง มีรสชาติหวานมัน

ลักษณะประจำพันธุ์ : จำแนกอยู่ในกลุ่มกบ การจัดเรียงกิ่งไม่เป็นระเบียบ รูปร่างของใบมีลักษณะรูปไข่ ขอบขนาน ปลายใบเรียวแหลม ฐานใบ : กลมมน รูปร่างหนามผลโค้งงอ

ลักษณะทางการเกษตร : การเจริญเติบโตของต้น : เร็ว การออกดอก : มาก การติดผล : ปานกลาง ผลผลิตต่อต้นเมื่ออายุได้ 15 ปี 100-120 ฤดูกาลผลิตตรงฤดูกาล อายุการเก็บเกี่ยว : 100-110 วัน

#ลุงหมูป้าตุ้ยพันธุ์ไม้ เรามีกิ่งพันธุ์จำหน่าย ผู้สนใจปลูกสามารถเดินทางมาซื้อได้ที่สวน หรือโทร 089-939-2635 และสั่งซื้อลงกล่องทางไลน์@ ที่ @kingpandurian คับ  ที่มา : กรมวิชาการเกษตร www.doa.go.th