fbpx
ลุงหมูป้าตุ้ยพันธุ์ไม้ ตีพิมพ์ลงนิตยสาร ตีพิมพ์ลงนิตยสารพลังเกษตร ปีที่ 1 ฉบับ 02/2562

ตีพิมพ์ลงนิตยสารพลังเกษตร ปีที่ 1 ฉบับ 02/2562

พลังเกษตร ได้มาพบปะ กับสวนลุงหมุป้าตุ้ยพันธุ์ไม้ ในงาน “ราชมงคลรักษ์เหลืองจันท์วันดอกไม้บาน”ปีที่4 เมื่อวันที่ 9-17 กุมภาพันธุ์ 2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกวิทยาเขตจันทบุรีทางสวนลุงหมูป้าตุ้ยพันธุ์ไม้ได้เข้าร่วมเปิดร้านขายต้นพันธุ์ทุเรียนทุกสายพันธุ์โดยเฉพาะทุเรียนสายพันธุ์แดงอินโด  ที่ทางสวนได้นำไปวางขาย    และมีลูกค้าชาวสวนเกษตรสนใจนำไปปลูกเป็นจำนวนมาก ทำให้ทุเรียนสายพันธุ์แดงอินโดขายดีมากกว่าวันละ 30 ต้น และในการพบปะพลังเกษตรครั้งนี้ ได้กรุณานำลงบทสัมภาษณ์ดังกล่าวไปเพื่อตีพิมพ์ลงนิตยสาร ทางเราจึงนำเนื้อหาเรื่องราวที่ตีพิมพ์ มาฝากให้เพื่อนสมาชิกได้อ่านเรื่องราว ของสวนลุงหมูป้าตุ้ยพันธุ์ไม้คับ